Hurda Demir Alımı

Tonajlı hurda demir alımı için özel fiyat uyguluyoruz. Hurdalarınızın değerini güncel demir hurdası fiyatları ile nakit ödüyoruz.

Hurda demir, önemli bir geri dönüştürülebilir malzeme kaynağıdır. Genellikle firmamız gibi hurda metal satıcıları veya “hurdacılar” tarafından alınıp satılmaktadır. Ülkemizde en çok kullanılan maden türü olduğu için sıklıkla rastlanan bir hurda türüdür.

Hurda demir fiyatlarını etkileyen faktörler nelerdir?

Hurda demir fiyatları, küresel demir talebi, hammadde maliyeti ve nakliye maliyeti gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Hurda demir fiyatlarını etkileyebilecek diğer faktörler, hurda demirin kalitesi ve hurda sahasının konumudur.

Hurda demir alımı ve Satımı Nasıl Yapılmalıdır?

Firmamız, genellikle şahıslardan ve işletmelerden hurda demir almaktadır. Daha sonra demir geri dönüşüm tesislerine veya dökümhanelere satımını gerçekleştirmektedir. Hurda demirin fiyatı genellikle metalin ağırlığına ve demirin saflığına bağlıdır. Güncel hurda demir fiyatları 2023 listesi için tıklayınız.

Demir Hurdası Nasıl Ayrıştırılır?

Hurda demirin uygun şekilde ayrılması, değerini artırabilir ve satışını kolaylaştırabilir. Hurdacılar, hurda demirleri türüne (örn. yapı çeliği, sac) ve saflığına (örn. düşük kalite demir, yüksek kalite demir) göre tasnif edebilir.

Demirin geri dönüştürülmesinin çevresel faydaları nelerdir?

Demirin geri dönüştürülmesi, yeni ham maddelere olan talebin azaltılmasına yardımcı olur ve düzenli depolama alanlarına giden atık miktarını azaltır. Hammaddelerin çıkarılması ve işlenmesi enerji yoğun ve kirletici olabileceğinden, demir üretiminin çevresel etkisinin azaltılmasına da yardımcı olur.